Lijekovi

Koja je svrha Omeza?

1 Akcija lijek Omez D - je lijek koji spada u blokatore kategorija. Njezino djelovanje usmjereno je na protonsku pumpu. Zbog toga se ...