טיפול אחורי

עיוות ספונדילוזיס של עמוד השדרה הצווארי הוא העצה הטיפולית הטובה ביותר!

קשחת - תהליך ניוונית ניוונית הלא דלקתית המאופיינת עיוות העצם חמורה של דיסקים חולייתי.ככל שהמחלה מתקדמת, על החוליות מתחילים להיווצר גידולים( osteop...